Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště na území MČ Praha 17

Základní údaje

Evidenční číslo: 134
Název: „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště na území MČ Praha 17“
Popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a dodávek na základě rámcové smlouvy zahrnujících celoroční průběžnou péči o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště na území MČ Praha 17. Jedná se celkem o 30 lokalit v k.ú. Řepy, konkrétní seznam a mapová situace je v příloze zadávací dokumentace. Účelem plnění je systematická a periodická kompletní péče o dětská pískoviště, herní prvky, sportovní prvky, mobiliář, pravidelné kontroly včetně zápisu, doplňování návštěvních řádů, provádění potřebných oprav s neprodleným odstraněním bezpečnostních defektů, úklid dětských hřišť, víceúčelových a ostatních sportovišť, zametání rozházeného kačírku dopadových ploch a jednorázové úkony (včetně havarijních případů) dle výzvy objednatele.

Stav řízení: ukončené
Druh: služby
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené

Datum uveřejnění: 8.12.2014
Odbor: Odbor životního prostředí a dopravy
Počet předaných dokumentací: 4

Vybraný dodavatel: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o., IČ: 274 04 862
Smluvní cena (bez DPH): rámcová smlouva Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
nabídková cena 90 %
dojezdový čas v havarijních případech po vyzvání objednatelem 10 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
MOZAIK spol. s.r.o 49357999 ne   81,86 3 ano  
Sadovnický a zahradnický servis s.r.o 27404862 ano   96,90 1 ano  
Centra a.s. 18628966 ne   68,59 4 ano  
Ing. Jaroslava Čechová 75977664 ne   95,00 2 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště na území MČ Praha 17, Dodatek č. 1 ke smlouvě 2015/0009
Datum podpisu smlouvy: 27.2.2015

Vytvořeno: 10.3.2015