Oprava podlahové krytiny objektu Laudova 10/1024, 1.NP pavilonu B2

Základní údaje

Evidenční číslo: 205
Název: Oprava podlahové krytiny objektu Laudova 10/1024, 1.NP pavilonu B2
Popis: Oprava nevyhovující, provozem poškozené podlahové ktytiny PVC v objektu Laudova 10/1024. Původní krytiny budou plnoplošně odstraněny, opraveny podkladové vrstvy a plnoplošně nahrazeny novými krytinami PVC dle výkazu výměr.

Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené

Datum uveřejnění: 19.9.2016
Odbor: Odbor školství a kultury
Počet předaných dokumentací: 8

Vybraný dodavatel: INOVA STAV spol. s.r.o.
Smluvní cena (bez DPH): 128 988 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
cena 100 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
Vladimír Manda, stavební a inženýrská činnost 62562568/7607210303 ano 189 700,- Kč Kč 67,996 3 ano  
Konstruktis Praha spol. s.r. o. 45799431/45799431 ne 219 220,00 Kč 58,840 6 ano  
KWEKU s.r.o. 27640477/27640477 ano 194 635,60 Kč 66,272 5 ano  
Arepix, s.r.o. 24185787/24185787 ne 194 143,60  Kč 66,439 4 ano  
INOVASTAV,spol. s.r.o. 26142848/26142848 ne 128 988,00 Kč Kč 100,00 1 ano  
BVS real, spol. s.r.o. 28538111 ne 146 390,00 Kč 88,113 2 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: 2016/0375
Datum podpisu smlouvy: 24.10.2016

Vytvořeno: 8.11.2016