Odstranění dočasné stavby textilu - původně "Sociálně provozního objektu TESKO" na pozemcích parc. č. 450/5 a 450/11 k.ú. Zličín

Základní údaje

Evidenční číslo: 162
Název: Odstranění dočasné stavby textilu - původně "Sociálně provozního objektu TESKO" na pozemcích parc. č. 450/5 a 450/11 k.ú. Zličín
Popis: Jedná se o demolici samostatně stojícího typového jednopodlažního montovaného staveništního objektu.

Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené

Datum uveřejnění: 17.6.2015
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 11

Vybraný dodavatel: ANTISTAV s.r.o.
Smluvní cena (bez DPH): 1 016 663,88 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Nabídková cena 100 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
DEKONTA a.s. 250 06 096 ne 1 414 715,54 Kč   3 ano  
KLIO s.r.o. 250 98 608 ne 1 119 551,73 Kč   2 ano  
ANTISTAV s.r.o. 033 61 985 ne 1 016 663,88 Kč   1 ano  
DOMISTAV CZ a.s. 274 81 107 ne 1 686 807,28 Kč   4 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Odstranění dočasné stavby textilu - původně "Sociálně provozního objektu TESKO" na pozemcích parc. č. 450/5 a 450/11 k.ú. Zličín
Datum podpisu smlouvy: 17.9.2015

Vytvořeno: 9.9.2015