MŠ Socháňova 1175 a 1176, Praha 6 - Řepy - zateplení objektu, rekonstrukce varny a přípraven pro výdej jídel, zřírení nové třídy

Základní údaje

Evidenční číslo: 100
Název: MŠ Socháňova 1175 a 1176, Praha 6 - Řepy - zateplení objektu, rekonstrukce varny a přípraven pro výdej jídel, zřírení nové třídy
Popis: Zateplení obou objektů MŠ kontaktním zateplovacím systémem kvalitativní třídy A, probarvená silikonová omítka zrnitost 1,5 mm, vč. všech komponentů a systémových zakládacích lišt APU lišt, rohových lišt se síťovinou, lišty s okeničkou, ukončovacích lišt, parapetních připojovacích profilů, u všech spár bude aplikována těsnící páska spár tepelně izolačních systémů, položení tepelné izolace a nová střešní krytina, nový hromosvod, výměna oplechování a zámečnických konstrukcí, nový okapový chodníček, rekonstrukce teras a úprava zpevněných ploch.
Rekonstrukce varny se zázemím v č.p. 1176 s celkovou kapacitou 265 jídel/ denně, která bude sloužit pro obě MŠ. Jídla se budou převážet do č.p. 1175 na transportních vozících.
Rekonstrukce 8 přípraven pro výdej jídel v obou MŠ
Zřízení nové třídy v prostorách služebního bytu a varny v č.p. 1175

Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: otevřené

Datum uveřejnění: 4.2.2014
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 33

Vybraný dodavatel: Energie - stavební a báňská a.s.
Smluvní cena (bez DPH): 17 106 061,- Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Nabídková cena 85 %
záruční lhůta 5 %
doba provádění varny 5 %
doba provádění třídy 5 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
PAMA, spol. s r.o. 547 87 247 ne 19 798 9300,17 Kč 85,317 4 ano  
Branická stavební, s.r.o. 267 51 208 ne 22 495 425,02 Kč 79,033 5 ano  
ORSmix, s.r.o. 247 84 834 ne 12 518 938,00 Kč     ne NPZ
DOMISTAV CZ, a.s. 274 81 107 ne 17 457 918,06 Kč     ne NPZ
Dereza, s.r.o. 480 36 315 ne 19 584 834,00 Kč 87,418 3 ano  
Energie - stavební a báňská, a.s. 451 46 802 ne 17 106 061,62 Kč 98,830 1 ano  
CETES PLUS, a.s. 264 19 823 ne 17 800 111,00 Kč 96,239 2 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: MŠ Socháňova 1175 a 1176, Praha 6 - Řepy - zateplení objektu, rekonstrukce varny a přípraven pro výdej jídel, zřírení nové třídyDodatek č. 1 ke smlouvě 2014/0087
Datum podpisu smlouvy: 20.5.2014

Vytvořeno: 22.5.2014