Hlasovací a komunikační zařízení pro jednání zastupitelstva MČ

Základní údaje

Evidenční číslo: 24
Název: Hlasovací a komunikační zařízení pro jednání zastupitelstva MČ
Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hlasovacího zařízení pro jednání Zastupitelstva Městské části Praha 17, které bude vybaveno hlasovacími jednotkami s mikrofony a obslužným SW pro hlasování, evidenci a řízení jednání.

Stav řízení: ukončené
Druh: dodávky
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené

Datum uveřejnění: 18.5.2012
Odbor: Kancelář tajemníka
Počet předaných dokumentací: 0

Vybraný dodavatel: BitEST - Zdeněk Němec
Smluvní cena (bez DPH): 306 547 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Nabídková cena 60 %
Funkčnost a vhodnost pro potřeby zadavatele 40 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
MINISTR - Ladislav Ministr 13180266 ano 396 896 Kč 82 2 ano  
Laurin v.o.s. 60113685 ano       ne NKP
BitEST - Zdeněk Němec 16536673 ano 306 547 Kč 100 1 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Hlasovací a komunikační zařízení pro jednání zastupitelstva MČ
Datum podpisu smlouvy: 27.6.2012

Vytvořeno: 4.7.2012