Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích

Základní údaje

Evidenční číslo: 133
Název: Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích
Popis: Jedná se o zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti

Stav řízení: ukončené
Druh: služby
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní

Datum uveřejnění: 10.10.2014
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 0

Vybraný dodavatel: Šumavaplan spol. s r. o., IČ: 49787454
Smluvní cena (bez DPH): 1 485 000,00 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
nabídková cena 85 %
doba zpracování PD UR vč. PM 5 %
doba zpracování PD SP vč. rozhodnutí v PM 5 %
výkon AD v Kč/hod 5 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
Santis a.s. 25546791 ne 2 742 000,00 Kč 52,090 16 ano  
Pikaz s.r.o. 47117745 ne 4 125 000,00 Kč 37,144 22 ano  
Statika - dynamika s.r.o. 277 14870 ne 1 788 743,00 Kč 90,702 3 ano  
S- projekt plus ,a.s. 60734485 ne 1 975 000,00 Kč 70,140 7 ano  
BKN spol.s.r.o. 15028909 ne 2 996 000,00 Kč 48,387 18 ano  
Arch. Design, s.r.o. 25764314 ne 3 600 000,00 Kč 42,342 21 ano  
Valbek,spol. s.r.o. 48266230 ne 2 495 000,00 Kč 57,454 14 ano  
Intar a.s. 25594443 ne 1 825 000,00 Kč 76,745 4 ano  
Šumavaplan,spol.s.r.o. 49787454 ne 1 485 000,00 Kč 96,497 1 ano  
AND, spol.s r. o. 40767141 ne 2 514 400,00 Kč 55,883 15 ano  
DES Praha, s.r.o. 27232151 ano 1 988 000,00 Kč 72,50 6 ano  
Bomart spol.s r. o. 25091905 ano 2 407 900,00 Kč 58,292 13 ano  
Origon spol. sr.o. 45270201 ne 2 421 000,00 Kč 59,266 12 ano  
IKA VIN 112 a.s. 28220498 ne 1 986 000,00 Kč 69,363 8 ano  
AD projekt s .r. o. 25396548 ne 3 380 000,00 Kč 44,774 20 ano  
Helika, a.s. 60194294 ano 4 761 000,00 Kč 34,712 23 ano  
Reinvest spol.s r. o. 65410840 ne 3 255 000,00 Kč 46,140 19 ano  
Bursík Holding a.s. 28223063 ano 1 959 000,00 Kč 73,278 5 ano  
Dvořák architekti s.r.o. 27134822 ne 2 095 000,00 Kč 69,115 9 ano  
Group 99 s.r.o. 02463245 ne 1 442 000,00 Kč 95,497 2 ano  
Sial architekti a inženýři spol. s r. o. 18381481 ne 2 402 000,00 Kč 62,139 11 ano  
ABM architekti, s.r.o. 25606026 ne 4 700 000,00 Kč 32,896 24 ano  
KANIA a.s. 26817853 ne 949 468,00 Kč     ne NPZ

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích, Dodatek d1 ke smlouvě 2015/0012
Datum podpisu smlouvy: 10.2.2015

Vytvořeno: 11.2.2015