Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou

Základní údaje

Evidenční číslo: 52
Název: Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou
Popis: Kompletní zajištění všech úkonů pro podání žádosti o podporu v rámci dotačních příležitostí včetně vyracování projektu, sledování příležitostí, podání žádosti, projednání žádosti, atd.

Stav řízení: zrušené
Druh: služby
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní

Datum uveřejnění: 12.7.2013
Odbor: Odbor správy obecního majetku
Počet předaných dokumentací: 16

Vybraný dodavatel: -
Smluvní cena (bez DPH):- Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Cena za splnění předmětu plnění čl. 2.1. c) až f) 40 %
Cena za splnění předmětu plnění čl. 2.1. g) až j) sečtená s procentem odměny ze získané dotace 60 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
               

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: -
Datum podpisu smlouvy: -

Důvod zrušení

Důvod zrušení: Neuveřejnění písemné výzvy na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek (§ 38 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen "zákon")) spadající do ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona s odvoláním na ustanoven

Vytvořeno: 14.8.2013