Studentský workshop

V druhé polovině dubna proběhl na fakultě architektury ČVUT studentský workshop zabývající se řepským hřbitovem. Studenti v rámci své semestrální práce navrhli plán rozvoje hřbitova včetně úprav přilehlých veřejných prostranství.

Hřbitovy jsou místem vzpomínek a zároveň klidnými a zelenými parky ve městech. Studenti se pod vedením zkušené zahradní architektky Radmily Fingerové, která si ke spolupráci přizvala architektu Karin Grohmannovou, seznámili s vývojem a současnými způsoby pohřbívání a pietou za zesnulé. Následně se společně zamýšleli nad současnou úlohou hřbitova v rámci města a jeho podobou do budoucna.

Přínos spolupráce mezi fakultou architektury a městskou částí je především v možnosti studentů řešit konkrétní a aktuální téma, naučit se spolupracovat vzájemně mezi sebou i s neodbornou částí celého procesu navrhování, tedy investorem, veřejností apod., a v popularizaci architektury a posilování vztahu a zájmu široké veřejnosti o ni a o veřejný prostor.

09

10

11

Vytvořeno: 30.5.2019