Vyjádření starostky k současné situaci koronavirová epidemie

Logo MČ

V současnosti ochromila náš běžný život koronavirová epidemie šířící se světem a ovlivnila každého z nás. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, není samozřejmě jasné, jak dlouho potřebná opatření potrvají a já mohu tedy nám všem jen přát, abychom situaci zvládli co nejlépe a hlavně ve zdraví.

Vážení spoluobčané, 

v minulých týdnech na radnici pravidelně zasedal krizový štáb, jehož členy jsou kromě příslušných zástupců radnice a úřadu také velitelé zdejších jednotek hasičů, policie, strážníků a také další lidé, kteří mají na fungování městské části největší vliv.

Dle nařízení vlády jsme všechna opatření zaváděli do života v Řepích. Některá (jako např. omezení provozu škol) jsme řešili v předstihu.

Díky této mimořádné situaci muselo být také odloženo otevření našeho Sportovního centra Řepy, na které jsme se tak dlouho těšili. Jakmile vláda odvolá příslušná nařízení, jsme připraveni sportovní centrum otevřít.

Uzavřené zůstalo samozřejmě i Kulturní centrum Průhon, Kulturní dům na Bílé Hoře či Sokolovna. Zrušeny byly všechny kulturní, sportovní i společenské akce.

Od počátku krizové situace jsme naši pozornost směřovali zejména k seniorům, protože právě oni jsou nejohroženější skupinou obyvatel. Znovu bych chtěla na všechny seniory apelovat – pokud je to možné, neopouštějte své domovy a respektujte nařízení a doporučení vydaná vládou!

V součinnosti s Centrem sociálně zdravotních služeb osamělým seniorům nabízíme možnost zajištění obědů, stejně tak se zájemci mohou na CSZS obracet s prosbami k nákupu potravin a léků. Informace získáte na tel. číslech 235 314 141, 235 313 182, 777 575 117.

Pomoc seniorům nabízí také non-stop bezplatná linka pomoci pro seniory v krizové situaci epidemie: 800 160 166.   
   
Zároveň mi dovolte poděkovat všem našim občanům, kteří se v minulých týdnech zapojili jakýmkoliv způsobem do pomoci v krizových chvílích. Všem velice za projevy solidarity děkuji.

I nadále vás všechny žádám – nepodceňujte situaci. Věnujte pozornost vládním nařízením, respektujte je, dbejte na pečlivé a časté mytí rukou i dodržování všech zásad, které jsou v souvislosti s šířením koronaviru doporučovány.

Přeji vám i vašim blízkým pevné zdraví a pozitivní mysl, společně to zvládneme!

Jitka Synková,
starostka

Vytvořeno: 24.3.2020