V Řepích se znovu otevřou školky a první stupeň základních škol

Děti

Slovo starostky k znovuotevření školek a prvních stupňů základních škol.

Vážení rodiče, milí učitelé,

tentokrát se obracím především na vás. Nejprve bych chtěla poděkovat všem rodičům za trpělivou péči, kterou nyní věnujete svým dětem, ať už se týká jejich školní přípravy nebo jen her, které nyní venku probíhají ve zcela odlišných podmínkách. Děkujeme i za to, že svým dětem vysvětlujete současnou situaci a dohlížíte na ně, aby dodržovaly správné hygienické návyky. Tato doba pro ně bude velmi cennou lekcí do života.

Učitelům děkuji za obrovskou snahu předávat znalosti svým žákům i v této nelehké době a často za ztížených podmínek. Učitelkám mateřských škol ještě jednou posílám své díky za to, že nabídly své služby a velmi šikovné ruce při šití roušek. Jejich pomoc byla veliká a vážím si jí.

Chtěla bych vás ubezpečit, že se snažíme vyhodnocovat veškeré dostupné informace a nařízení vlády a zodpovědně se připravit na znovuotevření mateřských a 1. stupně základních škol. Termín otevření závisí na zřizovateli a Městská část Praha 17 doporučuje otevřít k 25. květnu 2020. Účast dětí nebude povinná. Rozhodnutí, zda se dítě vrátí do školského zařízení, ponecháváme na rodičích. Zcela chápeme individuální podmínky každé rodiny.

V tuto chvíli se intenzivně pracuje na možnostech zajištění provozu. Jak si jistě dokážete představit, zajistit ochranu dětí a zaměstnanců v souladu s nařízením vlády, je opravdu složité. Ve školách se to týká především roušek, rozdělení tříd do skupin po 15 dětech, rozestupů ve třídách, zákazu shlukování dětí před školou, na chodbách i v jídelnách. Do toho všudypřítomná dezinfekce či měření teploty. Manuály, které jsme obdrželi od ministerstva školství jsou, bohužel, komplikované a nepraktické, tudíž nám současnou situaci vůbec neulehčily – právě naopak. Navíc, veškeré potřebné vybavení, ať už dezinfekce, roušky, rukavice či teploměry, bude nutno pokrýt z vlastních zdrojů, což je bezesporu další výzva. Budeme se také snažit vybavit učitele ochrannými štíty.

Zažíváme zcela nové situace, objevujeme zcela nové výzvy, se kterými je třeba si poradit a přijímáme zcela nová opatření.

Žádáme tedy o trpělivost. Zdraví a bezpečnost dětí i zaměstnanců škol je priorita. Musíme si být jisti, že je vše připraveno správně. Děláme maximum pro to, abychom mohli školská zařízení otevřít s čistým svědomím a jistotou, že je vše zabezpečeno pro ochranu zdraví všech, kteří je budou opět navštěvovat.

O dalším vývoji vás budeme pravidelně informovat.

Za Městskou část Praha 17
Jitka Synková
starostka

Vytvořeno: 7.5.2020