Slovo starostky září 2020

Jitka Synková

Vážení čtenáři,

přichází září, nastává nový školní rok a s blížícím se podzimem všichni napjatě očekáváme vývoj situace a nová nařízení vlády v souvislosti s koronavirovou krizí, která naše životy zasáhla na jaře. Již v minulých týdnech jsme vyslechli mnohé návrhy různých nařízení, některé se však obratem opět zrušily či upravily. Nezbývá než vyčkat, co nám nové týdny přinesou. My jsme samozřejmě pilně pracovali na přípravě našich škol, kam se konečně vrátí žáci, někteří po opravdu dlouhé, půlroční pauze.
Již na jaře jsme všechna školská zařízení na našem území zabezpečili hygienickými i dezinfekčními prostředky. Těchto prostředků jsme nakoupili dostatek, takže školy mají zásoby na eventuální druhou vlnu, která by mohla přijít na podzim. Před návratem žáků byly všechny prostory dezinfikovány, u vstupů do budov a školních jídelen jsou nainstalovány dávkovače dezinfekčních prostředků, v případě potřeby počítáme s používáním ochranných štítů či roušek.
Pokud by opět nastala situace, kdy by bylo nutné zavést distanční výuku, jsme připraveni učitelům poskytnout potřebnou techniku.
Dalším palčivým problémem, který nás v poslední době trápí, je přidělování magistrátních bytů v Řepích početným rodinám nepřizpůsobivých občanů z celé České republiky. V srpnu jsem vyvolala jednání na Magistrátu hlavního města Prahy, protože s tímto postupem zásadně nesouhlasím.

Věřím, že předpovědi týkající se druhé vlny koronaviru se nenaplní a podzimní týdny prožijeme co nejklidněji.

Jitka Synková

 

Vytvořeno: 31.8.2020