Slovo starostky říjen 2020

Jitka Synková

Měsíc říjen jsem vždy považovala za jeden z nejhezčích v roce. Příroda se probarvuje a vše se pomalu zklidňuje. Letos k tomuto měsíci ovšem hledím s určitou mírou obav a doufám, že se předpovědi, které na nás doslova vyskakují z médií, nenaplní. I proto vás prosím, abyste na sebe byli opatrní, dodržovali dnes již známá 3R (ruce-roušky-rozestupy) a i přes značnou nervozitu, která nyní v celé naší společnosti panuje, na sebe byli vlídní a ohleduplní.

Vážení čtenáři,

Co se týče akcí plánovaných na říjen, neodvažuji se předvídat jejich realizaci. Tak jen doufám, že snad alespoň ta naše řepská drakiáda bude, držte nám palce! A samozřejmě sledujte informace na našich webových stránkách. Tady vás budeme o všech přijatých opatřeních postupně informovat.

Jistě vám neuniklo, že v těchto měsících řešíme v Řepích potíže s přidělováním magistrátních bytů. V minulém čísle našeho zpravodaje jsem zveřejnila otevřený dopis panu radnímu na magistrát a jeho otištění vzbudilo velkou vlnu zájmu. Pokud vás toto téma zajímá, v říjnové Řepské sedmnáctce na str. 4 – 6 naleznete vyjádření jak pana radního Adama Zábranského, tak řepské radní Jaroslavy Šimonové a samozřejmě i mé zhodnocení celé této nastalé situace. Věříme, že se těmito kroky věci pohnuly k lepšímu.

Ještě jednou vám tedy, i přes současnou napjatou situaci, přeji hezké podzimní dny plné mírného slunce a krásných barev a všem vám přeji pevné zdraví.

Vaše
Jitka Synková

Vytvořeno: 1.10.2020