Slovo starostky květen 2021

Vážení spoluobčané,

čekají nás jarní májové dny a jistě všichni doufáme, že květen konečně přinese i vytoužené sluneční paprsky, abychom si užili to opravdové jaro, na které byl duben velmi skoupý.

Květen je také ve znamení postupného rozvolňování. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, máme ve školách děti z prvního stupně a ve školkách předškoláky, nicméně doufám, že v průběhu květnových týdnů bude rozvolňování pokračovat a dočkáme se třeba otevření obchodů a služeb nebo letních zahrádek u restaurací.

Návrat dětí do škol po tak dlouhé době nebyl vůbec snadný, a to jak pro samotné děti, tak pro pedagogy. Chtěla bych velmi poděkovat ředitelkám škol a školek, které se v posledních týdnech musely vypořádat zejména se všemi instrukcemi k testování žáků. Dodávané typy testů nebyly vždy stejné a nalézt ideální způsob koordinace testování v jednotlivých zařízeních nebylo jednoduché.

Myslím, že všichni pedagogičtí pracovníci si zasluhují naše uznání a respekt za to, jak celou situaci zvládli a usnadnili dětem návrat do školních lavic.

V souvislosti s dopady pandemie jsme se jako městská část také snažili alespoň částečně zmírnit ekonomické důsledky nouzového stavu pro nájemce nebytových prostor sloužících k podnikání v Řepích. Radou městské části bylo rozhodnuto o odpuštění nájemného nebo alespoň její části podnikatelům. Podmínky a podrobnější informace naleznete v Řepské sedmnáctce na straně 5, případně také na webových stránkách www.repy.cz.

V květnu si připomínáme také konec druhé světové války. Ani v dnešní vypjaté době bychom na toto výročí rozhodně neměli zapomínat a věnovat alespoň tichou vzpomínku všem, kteří za naši svobodu položili své životy.

Dalším významným dnem je pak Svátek matek, který oslavíme druhou květnovou neděli. Bývalo tradicí ve spolupráci s Centrem sociálně zdravotních služeb uspořádat při této příležitosti pro naše maminky a babičky společenské setkání s hudbou a tancem v řepské Sokolovně. To bohužel v současné době ještě není možné, ale věřím, že jistě nezapomenete na svou maminku alespoň předáním kytičky či drobného dárku.

I když se koronavirová situace pomalu zlepšuje a naše země se snad pomalu vrací k normálnímu životu, zatím vás stále nemohu pozvat na žádnou akci, jak bývalo zvykem. Přesto bych vám ráda popřála krásné jarní dny – užívejme si alespoň rozkvétající přírody a doufejme, že již brzy bude možné se setkat při sportu či kultuře.

Vaše starostka
Jitka Synková

Vytvořeno: 29.4.2021