Slovo starostky červen

Jitka Synková

Stojíme nejen na prahu léta, ale snad také na prahu doby, kdy se náš svět pomalu vrátí do normálních kolejí.

Vážení čtenáři,

Po měsících, které jsme prožili za nouzové stavu, s mnoha omezeními, ve strachu z nákazy a budoucnosti, snad konečně začíná doba, kdy budeme moci zase plánovat nejenom své pracovní, ale i odpočinkové aktivity, vyrážet na výlety, za kulturou, ale i bez omezení sportovat.
Na konci května se postupně vrátili alespoň někteří žáci do našich škol. Zajištění všech podmínek hygieny tak, jak je nařizuje vláda, nebylo vůbec jednoduché. Chtěla bych tedy touto cestou poděkovat zejména ředitelkám a pedagogickým pracovníkům našich škol, které musí tyto náročné podmínky realizovat v praxi. Věřím, že situaci zvládneme, školní rok na konci června úspěšně zakončíme a těším se, že v září přijdou děti do školních lavic za standardních podmínek.
Nezahálíme samozřejmě ani na radnici. Ráda bych vás informovala, že Rada projednala návrh na rozdělení účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 17 z odvodu z hazardních her určené do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury. Dotace jsou určeny neziskovým organizacím a fyzickým osobám. Tento návrh Rada doporučila ke schválení zastupitelstvu, které se po delší době sešlo ve středu 20. května. Zastupitelstvo na tomto svém jednání poskytnutí dotací schválilo.

Ráda bych zde zmínila některé organizace a spolky, které jsme se rozhodli v jejich činnosti podpořit. V programu Podpory sportovních aktivit jsme přidělili 900 000 Kč TJ Sokol Řepy. Tato částka by měla být využita na pronájmy tělocvičen, hřišť, provoz sportovišť a zázemí pro sportovní činnost.
Částkou 90 000 Kč jsme podpořili Tiger Gym z.s., spolek, který se věnuje bojovým sportům a pravidelně se s ukázkami svých dovedností účastní také kulturních akcí, které pořádá městská část Praha 17.
Nezapomněli jsme samozřejmě ani na Sbor dobrovolných hasičů Praha 17, který jsme podpořili částkou 55 000 Kč. Tato suma našim hasičům pomůže např. při organizaci Dne otevřených dveří, soustředění mladých hasičů nebo pořádání Memoriálu Fr. Zvoníčka v Řepích.
V programu podpory volnočasových aktivit jsme podpořili např. Mateřské centrum Řepík (85 000 Kč), Junák – 10. středisko Bílá Hora Praha z.s. (100 000 Kč), Komunitní spolek Řepy (20 000 Kč).
V programu Podpora sociálních služeb jsme přidělili např. 35 000 Kč Občanskému sdružení Martin, částka by měla přispět na projekt „Návštěvní služba“.
V programu Podpora kultury jsme nejvyšší částku, tedy 100 000 Kč, tentokrát přidělili VENIO – klášteru benediktinek. Tato částka by měla podpořit zejména připravovaný kulturní program, který je zde na podzim připravován u příležitosti připomenutí 400. výročí bitvy na Bílé hoře.
Podpořili jsme ale také Domov sv. Karla Boromejského (55 000 Kč), Zažít Řepy z.s. (25 000 Kč) či Řepský sousedský sbor z.s. (10 000 Kč).
Věřím, že všechny tyto finanční příspěvky pomohou jednotlivým k uskupením k realizaci jejich činnosti.

Přeji vám klidné dny, plné již letního slunce a pohody.
Starostka Jitka Synková

Vytvořeno: 29.5.2020