Slovo starostky březen 2021

Začíná měsíc březen, který nám snad už přinese první jarní paprsky a trochu sluníčka. Jistě také všichni doufáme, že s březnem přijde i zlepšení koronavirové situace, které stále marně vyhlížíme. Statistiky zatím příliš velké zlepšení neukazují, věřím, že se však postupně situace stabilizuje. Období, které trávíme z větší části doma, je už velice dlouhé, pro mnohé z nás psychicky náročné. Zkusme však i nadále vytrvat s pozitivní myslí, chovejme se k sobě ohleduplně, v žádném případě nezapomínejme na opatrnost a dodržování hygienických zásad.
Patrně všichni rodiče doufají v návrat dětí do škol, který se bohužel opět odsunul. Distanční výuka běží již několik měsíců, učitelé našich škol se maximálně snaží udržet dálkové vzdělávání na vysoké úrovni, ale prezenční výuku sezení před počítačem nahradit nedokáže. Domácí vzdělávání je jistě náročné nejen pro samotné děti, ale také pro rodiče, kteří musí skloubit školu svých dětí s vlastním zaměstnáním. Vážím si jejich nasazení a všem přeji spoustu trpělivosti a optimismu.
Zejména bych však chtěla poděkovat všem pedagogům. Poslední měsíce jsou pro ně velmi náročné a zvládat výklad učiva za současných podmínek není vůbec snadné. Na konci března slavíme Den učitelů. Za normální situace bychom u této příležitosti ocenili naše učitele plaketami J. A. Komenského a připravili bychom pro ně divadelní představení jako výraz poděkování. To však momentálně není možné, přesto bych všem pedagogickým pracovníkům popřála alespoň touto cestou hodně sil do další práce a spoustu učenlivých žáků.
Dovolte mi ještě návrat do minulých zimních týdnů. Na jednání zastupitelstva 27. ledna byl schválen rozpočet naší městské části na rok 2021.
Rozpočet a jeho sestavení je klíčové pro každou městskou část, stejně tak i pro Řepy. Jeho příprava je zdlouhavá, návrh rozpočtu prochází mnoha projednáváními na úrovni správců rozpočtu z řad zaměstnanců úřadu, radních i výboru zastupitelstva. Jeho přípravě každý rok věnujeme spoustu času, stejně tak tomu bylo i tentokrát. Mé díky patří všem, kteří se na jeho přípravě podíleli.
Přeji vám krásné první jarní týdny, radost z probouzející se přírody a zejména hodně dobré nálady a zdraví!

Vaše starostka
Jitka Synková

Vytvořeno: 2.3.2021