Ochromení pandemií nového typu koronaviru

covid hasiči covid 2

Slovo starostky k situaci kolem pandemie nového typu koronaviru.

Vážení sousedé, 

je to již několik týdnů, kdy život nás všech ochromila pandemie nového typu koronaviru. Ovlivnila každého z nás. Náš každodenní život se v mnohém proměnil. Nyní se zdá, že opatření vydaná vládou fungují. Největší zásluhu na zlepšení situace máte vy. Tím myslím každého z vás, kdo dodržujete pravidla a chováte se zodpovědně. 

V posledních týdnech to vypadalo, že život v naší městské části se téměř zastavil. I přes zavřené obchody a prázdná hřiště tomu tak nebylo. Na radnici pravidelně zasedal krizový štáb, jehož nedílnou součástí byli a jsou kromě zástupců radnice a úřadu také velitelé místních dobrovolných hasičů, policie a strážníků, ale také všichni, kteří mají na fungování městské části největší vliv. Díky tomu se nám nejen podařilo postupně zavést do života všechna nařízení vydaná vládou, ale i některá další, která zabezpečila relativně klidný průběh posledních týdnů.

Na středu 22. dubna 2020 bylo naplánováno pravidelné zasedání Zastupitelstva městské části. Nechci řepské zastupitele vystavovat zbytečnému riziku a toto zasedání jsem odložila. Termín zasedání zastupitelstva posunuji na květen a věřím, že se do té doby zdravotní situace stabilizuje a jednání bude možné uskutečnit.

I přesto vás chci stručně seznámit s opatřeními, která v posledních týdnech městská část přijala. Od počátku pandemie jsme se zaměřili na naše seniory, kteří jsou nejrizikovější skupinou a je třeba je chránit nejvíce. Naše Centrum sociálně zdravotních služeb a jejich pečovatelská služba zajistila rozvoz nákupů, léků a obědů pro všechny, kteří si o tuto pomoc prostřednictvím centra požádali. Centrum sociálně zdravotních služeb jsme zásobovali rouškami a dezinfekcí.

Následovala řada dalších opatření, jelikož radnice již více než měsíc organizuje a zavádí systémová a bezpečnostní opatření, která se týkají jak provozu úřadu, tak našich příspěvkových organizací. Co mě velmi potěšilo, byl zájem dobrovolníků, kteří se ozvali a nabídli svou pomoc při řešení složité situace. Za to jim patří velké díky. Ovšem největší poděkování bych směřovala k našim dobrovolným hasičům, kteří nám pomáhají s distribucí ochranných prostředků. Jejich největší podíl putoval samozřejmě tam, kde jich je třeba nejvíc, tedy lékařům a lékárnám, Centru sociálně zdravotních služeb, Domovu sv. Karla Boromejského, městské policii a hasičům. Následně se začaly rozdávat i zástupcům jednotlivých SVJ. Pro oblast starých Řep a Bílé Hory musíme poděkovat Lidové cestovní agentuře a květinářství Kakuška, kteří nám pro rozlívání dezinfekce nabídli své služby. Ještě jednou také děkuji všem dobrovolníkům, kteří se ujali šití roušek - velmi nám to pomáhá. Dík patří i učitelkám z mateřských škol, které péči o naše nejmenší vyměnily za výrobu roušek.

Po celou dobu nouzového stavu vás o přijatých opatřeních a aktuálním dění informujeme prostřednictvím našich webových stránek a Facebooku Praha 17. Nebyl a není to snadný úkol, jelikož jak vidíte pravidelně v médiích, situace se mění takřka denně.

Kromě řepského zpravodaje, jehož roznosu se tento měsíc museli také ujmout dobrovolníci, aktualizujeme naše informační panely. Na nich se už ovšem kromě informací pro seniory a pravidel chování v době krize, dočtete první pozitivní zprávy. A to letní příměstské tábory pro děti. Plánujeme pro vás i další akce, které se uskuteční podle rozvolňování současných nařízení.

Otevřeli jsme dětská hřiště, aby si děti měly kde hrát, která jsme předtím vyčistili pomocí páry a opravili jsme herní prvky, včetně výměny písku na pískovištích.

Věřím, že celou tuto nestandardní situaci společně zvládneme, a to především díky vzájemné ohleduplnosti, toleranci a dodržování pravidel.

Přeji Vám pevné zdraví
Vaše starostka Jitka Synková 

Vytvořeno: 30.4.2020