Povinná předškolní docházka

poprvé od 1. 9. 2017

Od 1. 1. 2017 nastává v předškolním vzdělávání několik změn. Nejdůležitější novinkou je povinná předškolní docházka. To znamená, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let věku do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné. Pro školní rok 2017/2018 se tedy bude týkat dětí, které se narodily od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Co tato novinka znamená pro vás, rodiče? 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se týká jen dětí, které zatím do mateřské školy nechodí. Pak má zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě v květnu k zápisu k předškolní docházce do mateřské školy zapsané v rejstříku škol MŠMT. Tomuto požadavku vždy odpovídají zařízení zřizovaná obcí, ale u soukromých je nutné tuto skutečnost ověřit.

 Zvolíte-li zařízení mimo území MČ Praha 17, nahlaste tuto skutečnost na Odbor školství a kultury písemně nebo emailem na adresu nadezda.zemanova@praha17.cz

Jiné způsoby plnění povinnosti:

-individuální vzdělávání dítěte – zápis je také povinný, ale do konce května můžete tento způsob nahlásit ředitelce školy, čeká vás pak povinné ověřování úrovně znalostí dítěte v termínech stanovených ředitelkou školy. Pokud dítě neobstojí, rozhodne ředitelka o ukončení individuálního vzdělávání.

- vzdělávání v přípravné třídě základní školy pokud má dítě odklad školní docházky

- vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, v níž MŠMT povolilo plnění povinné docházky

Všechny mateřské školy v Řepích mají společný školský obvod celého území Řep.

To znamená, že pro vaše pětileté dítě vždy najdeme místo v některé mateřské škole, jak nám ukládá školský zákon, pokud máte trvalé bydliště na území Řep.

 

Vytvořeno: 2.3.2017