Představení studentských prací a veřejná diskuse v Kulturním centru Průhon

Ve čtvrtek 9. května se ve společenském sále Kulturního centra Průhon uskutečnilo veřejné setkání a představení studentských prací. Cílem setkání bylo přiblížit téma smrti a funerální architektury současné společnosti a umožnit studentům vyzkoušet si prezentaci a obhajobu svých myšlenek nejen před odborníky, ale i laickou veřejností.

K vidění byly různé pohledy na podobu kolumbárií i nové přístupy k pohřbívání formou květinové vsypové louky nebo lesního hřbitova. Studenti také kladli důraz na vytvoření míst pro odpočinek, rozjímání a vzpomínání na zemřelé, a na návaznost a propojení hřbitova s okolím. Po každé prezentaci proběhla diskuse studentů s přítomnými občany.

Sledujte událost na Facebooku

06

07

08

Vytvořeno: 30.5.2019