Ukončení výběrového řízení - parkovací stání ulice Mrkvičkova

Informace

Výběrové řízení na pronájem parkovacích stání v Mrkvičkově ulici bylo vyvěšeno od 30. 4. 2019 do 31. 5. 2019 a bylo v něm podáno celkem 86 obálek.

Majetková a bytová komise se na svém 6. zasedání dne 5. června 2019 seznámila a projednala došlé žádosti uchazečů, kteří se výběrového řízení zúčastnili. Dále pověřila Odbor správy obecního majetku kontrolou úplnosti žádostí. Sporné či neúplné žádosti budou předloženy k dalšímu projednání na příštím jednání Majetkové a bytové komise, které se uskuteční dne 1. července 2019. Následně budou výsledky výběrového řízení předloženy ke schválení na nejbližším zasedání Rady městské části.

Parkoviště je v současné době stavebně téměř dokončené, zbývá instalovat kamerový systém a přístupové čipové zařízení se závorou. Následovat bude kolaudace. Dokončení a otevření parkoviště proběhne do konce července 2019 poté, co budou řádně uzavřeny nájemní smlouvy s vybranými uchazeči.

Vytvořeno: 20.6.2019