Ласкаво просимо до Чехії / Vítej v Česku

Один із кількох проектів yourchance o.p.s. це адаптаційна програма для українських біженців – Ласкаво просимо до Чехії
Влітку реалізацію для 8000+ українських дітей віком від 6 до 15 років профінансувало МОН. Концепція проекту була узгоджена з Посольством України. М. Ванєчек, автор Веилкої книги справжнього чеха, та видавництво «Града» підготували двомовну версію книги. Команда yourchance підготувала підручники до 3 навчальних модулів. Майже 100 українських викладачів знайшли роботу у нас, що стало унікальною можливістю застосувати себе у своїй професії в новій країні.
З 3.10. За підтримки Česká spořitelna Foundation ми запустили Ласкаво просимо до Чехії 2 для української молоді 15-18 років.
Модуль 1 (40 год.): Чеські реалії (основна інформація про Чехію, історія, культура, географічний огляд, спорт, особистості...)
Модуль 2 (40 год.): Розвиток підприємницьких компетенцій, саморозвиток (Про характери/ Життєві цінності/ Мрії та цілі/ Планування/ Стосунки та спілкування/ Моє ім’я - мій бренд/ Презентаційні навички/ Наставництво/ Критичне мислення/ Особистості/ Лідерство
Модуль 3 (40 годин): Фінансова грамотність і застосування на ринку праці (чеська система освіти, трудове право, підготовка до співбесіди, фінансове планування, основи фінансової грамотності, заощадження, запобігання надмірній заборгованості, інвестиції, здорові фінансові звички)
Ми хотіли б налагодити співпрацю з вами, щоб звернутись до цільової групи молоді 15-18 років у вашому регіоні та запропонувати їй безкоштовну участь у програмі.
Якщо ми домовимося про системну співпрацю, можемо запропонувати вам презентацію на сайті проекту.

Mgr.Marcela Dytková
607 229 918
lektori@vitejvcesku.cz
manažer projektu a koordinátor CZ lektorů

Elena Savenkova
792 322  362
office@vitejvcesku.cz
koordinátor UA lektorů a účastníků

Jedním z několika projektů společnosti yourchance o.p.s. je adaptační program pro ukrajinské uprchlíky - Vítej v Česku.
V létě realizaci pro 8000+ ukrajinských dětí od 6 do 15 let financovalo MŠMT. Koncepce projektu byla konzultována s ukrajinskou ambasádou. M. Vaněček autor Velké knihy správného Čecha a nakladatelství Grada připravili dvojjazyčnou verzi knížky. Tým yourchance připravil učebnice pro 3 vzdělávací moduly. Práci u nás našlo téměř 100 ukrajinských lektorů a učitelů, což byla jedinečná šance uplatnit se v nové zemi ve své profesi.
Od 3.10. jsme s podporou Nadace České spořitelny spustili Vítej v Česku 2 pro ukrajinskou mládež 15-18 let.
Modul 1 (40h):  České reálie (základní informace o ČR, historie, kultura, zeměpisný přehled, sport, osobnosti…)
Modul 2 (40h) : Rozvoj podnikavých kompetencí, seberozvoj (O povahách/ Životní hodnoty/ Sny a cíle/ Plánování/ Vztahy a komunikace/ Moje jméno je moje značka/ Prezentační dovednosti/ Mentoring/ Kritické myšlení/ Osobnosti/ Leadership
Modul 3 (40h): Finanční gramotnost a uplatnění na pracovním trhu (Systém českého školství, pracovní právo, příprava na pohovory, finanční plánování, základy finanční gramotnosti, úspory, prevence předlužení, investice, zdravé finanční návyky)  
Rádi bychom s Vámi navázali spolupráci na oslovení cílové skupiny mládeže 15 – 18 let ve Vašem regionu a nabídli jim bezplatnou účast v programu.
Pokud se domluvíme na systematické spolupráci, můžeme Vám nabídnout prezentaci na webu projektu.

Vytvořeno: 19.12.2022