Provádíme rekultivaci v řepském lesoparku

Řepský lesopark je klidovou a rekreační zónou mezi naší městskou částí a Motolem. V souvislosti se snahou o zlepšování životního prostředí a snižování skleníkových plynů dochází v této oblasti k rekultivaci.

V místě byly převážně náletové dřeviny a rostliny. Údržba byla náročná kvůli špatnému přístupu. V současné době zde probíhá přesívání zeminy, která pochází ze stavby parkoviště v Mrkvičkově ulici. Zemina je lehce tříděna. Větší kameny a cihly jsou odstraňovány, tak, aby byl svah zpevněn. Na finální vrstvu je hutněna tříděná ornice v minimální výšce 20 cm, která je připravena k osetí. V místě budou vysázeny domácí druhy keřů jako zimolezy, brsleny a ptačí zoby. Ze stromů to budou javory, duby a slivoně. Rozmístění zeleně je naznačeno na přiložené skice. Revitalizace je financována z rozpočtu městské části a z grantového programu Letiště Praha – Žijeme zde společně.

Vytvořeno: 26.6.2019