Obtěžování zápachem

V poslední době se objevily stížnosti na výskyt obtěžujícího zápachu v Řepích.  Původcem zápachu je provozovna na výrobu krmiv v nedalekých Chrašťanech.

Nejčastěji bývá zasaženo území  MČ Praha Zličín, která  problém úniku zápachu  řeší s provozovatelem dlouhodobě. V případě, že zaznamenáte neobvyklý výskyt zápachu, můžete nám toto sdělit na Linku čistoty: cisterepy@praha17.cz, nebo telefonicky na č. 235 300 655.

Vytvořeno: 9.8.2016