Informace o průběhu přípravy

01–03/2017 – projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a vlastníky technické infrastruktury

06/2017 (předpoklad) – stavební povolení, výběr zhotovitele stavby

07–08/2017 (předpoklad) – realizace

Vytvořeno: 3.3.2017