Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2021

Informace o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2021

Celkový počet kontrol   156
Celkový počet místních zjištění   124
 z toho: kontrola na podnět třetí osoby 23
  hostinská činnost, prodej lihovin 9
  cestovní agentury/cestovní kancelář 0/0
  tržní řád 1
  ubytovací služby 2
  elektronicky 51
  restaurační zahrádky 0
  vánoční prodej 7
  živnostenský odpad 66
  MPO 1/2021 7
     
Počet kontrolních zjištění   42
 z toho: počet pokut na místě zaplacených 17
  výše uložených pokut na místě zapl. v Kč 29.000,-
  počet pokut uložených v přestupkovém řízení 18
  výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč 175.000,-
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO   156
     

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány  

   
  ČOI 0
  Hygiena 0
Vytvořeno: 6.1.2022