Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2020

Informace o výsledcích kontrol provedených za rok 2020

Celkový počet kontrol   203
Celkový počet místních zjištění   223
 z toho: kontrola na podnět třetí osoby 38
  hostinská činnost, prodej lihovin 16
  bazar, zastavárna 1
  cestovní agentury/cestovní kancelář 3/0
  tržní řád 2
  ubytovací služby 3
  elektronicky  18
  restaurační zahrádky 18
  vánoční prodej 11
  živnostenský odpad 46
     
Počet kontrolních zjištění   38
 z toho: počet pokut na místě zaplacených 15
  výše uložených pokut na místě zapl. v Kč 16.500,-
  počet pokut uložených v přestupkovém řízení 19
  výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč   136.500,-
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO   226
     

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány  

   
  ČOI 4
  Hygiena 0

Informace o výsledcích kontrol provedených za rok 2020

Vytvořeno: 11.1.2021