Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2020

Informace o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2020

Celkový počet kontrol   135
Celkový počet místních zjištění   146
 z toho: kontrola na podnět třetí osoby 24
  hostinská činnost, prodej lihovin 4
  bazar, zastavárna 0
  cestovní agentury/cestovní kancelář 3/0
  oční optika 0
  ubytovací služby 1
  elektronicky  49
  restaurační zahrádky 18
  vánoční prodej 11
  živnostenský odpad 46
     
Počet kontrolních zjištění   24
 z toho: počet pokut na místě zaplacených 8
  výše uložených pokut na místě zapl. v Kč 8.500,-
  počet pokut uložených v přestupkovém řízení 10
  výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč  56.000,-
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO   135
     

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány

   
  ČOI 0
  Hygiena 0

Informace o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2020

Vytvořeno: 11.1.2021