Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2020

Informace o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2020

Celkový počet kontrol   95
Celkový počet místních zjištění   77
 z toho: kontrola na podnět třetí osoby 11
  hostinská činnost, prodej lihovin 12
  bazar, zastavárna 1
  cestovní agentury/cestovní kancelář 0/0
  oční optika 2
  ubytovací služby 2
  elektronicky           27 
   restaurační zahrádky

0

     
Počet kontrolních zjištění   14
 z toho: počet pokut na místě zaplacených 7
  výše uložených pokut na místě zapl. v Kč 8.000,-
  počet pokut uložených v přestupkovém řízení 9
  výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč   80.500,- 
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO   91
     

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány  

   
  ČOI 4
  Hygiena 0

kontroly internet 12020.docx

Vytvořeno: 9.7.2020