Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2019

Informace o výsledcích kontrol provedených za rok 2019

Celkový počet kontrol   241
Celkový počet místních zjištění   357
 z toho: kontrola na podnět třetí osoby 13
  hostinská činnost, prodej lihovin 25
  bazar, zastavárna 6
  cestovní agentury/cestovní kancelář 9/0
  tržní řád 19
  ubytovací služby 25
  elektronicky kontroly         83
  restaurační zahrádky

32

     
Počet kontrolních zjištění   85
 z toho: počet pokut na místě zaplacených 58
  výše uložených pokut na místě zapl. v Kč 46.800,-
  počet pokut uložených v přestupk. řízení 4
  výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč   40.000,- 
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO   236
     

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány  

   
  ČOI 5
  Hygiena 0

kontroly internet 2019.docx

Vytvořeno: 3.1.2020