Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2018

Informace o výsledcích kontrol provedených za rok 2018

Celkový počet kontrol   364
Celkový počet místních zjištění   330
 z toho: kontrola na podnět třetí osoby 7
  hostinská činnost, prodej lihovin 20
  bazar, zastavárna 6
  cestovní agentury/cestovní kancelář 10/0
  tržní řád 3
  ubytovací služby 2
  elektronicky kontroly         19
  restaurační zahrádky

34

     
Počet kontrolních zjištění   155
 z toho: počet pokut na místě zaplacených 69
  výše uložených pokut na místě zapl. v Kč 64.500,-
  počet pokut uložených v přestupk. řízení 4
  výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč   35.000,- 
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO   364
     

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány  

   
  ČOI 0
  Hygiena 0

 

kontroly internet 2018.docx

 

Vytvořeno: 14.1.2019