Dotazy a připomínky občanů ke studii nového parkoviště

Dobrý den,

níže komentáře/připomínky/dotazy ke studii. 

- byla vedle projektové studie zpracována také analýza potenciálu využití parkoviště? stávající štěrková plocha je obsazena, ale na místech výše v Mrkvičkově ulici problém dál trvá. Počítá se s tím, že lidé v horních částech (dál od parkoviště), budou vzhledem k velké docházkové vzdálenosti parkovat nadále na přechodech, chodnících, před domy? 

Odpověď: Na stávající štěrkovou plochu je nutné nahlížet jako na dočasné opatření s cílem alespoň částečně zmírnit negativní důsledky spojené s dlouhodobým nedostatkem parkovacích míst. V tomto ohledu přinese zlepšení pouze nová parkovací plocha, kterou je vzhledem k požadované kapacitě a urbanistickému řešení dané oblasti, možné situovat pouze na pozemku vedle hotelu Fortuna. Docházková vzdálenost však nemůže za žádných okolností sloužit jako výmluva pro odstavování vozidel v rozporu s právními předpisy.

- co se týká povrchu parkoviště: nebylo by možné - vzhledem k prašnosti, kterou bude provoz generovat a vůbec zvýšení teploty (průzkumy ukazují, že každá vybetonovaná plocha o nějakou desetinu zvýší teplotu okolí, a do budoucna se dá předpokládat další nárůst teploty vlivem změny klimatu) - o kombinaci zeleně a betonu? V ideálním případě se snažit o zpevněný travnatý povrch, minimálně pro parkovací místa, která nejsou tak namáhána jako nájezdové/přístupové cesty?

Viz následující odpověď.

- vzhledem k umístění parkoviště v bezprostřední blízkosti domů a hřiště, prosím o specifikaci zelených ploch, resp. o specifikaci způsobu, jakým bude parkoviště "oploceno". Zvažovalo se řešení "živý plot" či něco na podobný způsob, tzn. tak, aby parkoviště nebylo oploceno "průhledným" pletivem, ale např. keři? Pokud ne, rád bych o toto poprosil: "zohyzdění" okolní krajiny mého bydliště, je jednou z hlavních obav, které mám. 

Odpověď: Projekt již od počátku počítá s rozsáhlou výsadbou zeleně v bezprostředním okolí nového parkoviště. Tato část dokumentace bude uveřejněna po jejím dokončení. S travnatými plochami ani živým plotem není uvažováno s ohledem na možnou výstavbu dalšího nadzemního podlaží.

Předpokládám, že informace o dalším postupu budou s veřejností dostatečně projednány - i tehdy, pokud nebude potřeba zhodnocení dopadů na životní prostředí (EIA). Součástí diskuze by měla být samozřejmě také debata o tom, jakým způsobem zapadá parkoviště do výhledu na rozšiřování placených zón stání, resp. jaká byla pozice MČ Praha 17 v nedávno proběhnutých konzultacích s MHMP.

Odpověď: Informace o průběhu přípravy budou uveřejněny na webových stránkách městské části, dotčená veřejnost bude moci své stanovisko vyjádřit v rámci územního řízení. O posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA) rozhodne příslušný správní orgán podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. S realizací zón placeného stání MČ Praha 17 v současné době nepočítá.

S pozdravem

L. P.


Dobrý den.

V první řadě mě zajímá, kdy se chystá realizace celého projektu. Dále by mne zajímalo odkud budou příjezdové cesty na ono parkoviště. Už jen to, že plocha byla zasypána štěrkem a lidé z přílehlých paneláků si zde začli dělat místo pro parkování způsobilo, že na parkoviště přijíždí z Plzeňské ulice. Naprosto nerespektují, že zde není běžná komunikace a ze zatáčky kolem mého domu, kolem lesoparku si dělají soukromé rally. Chodí zde maminky s kočárkami a s dětmi, stejně jako pejskaři s pejsky, lidé, kteří jsou zvyklí, že zde není žádný provoz a už několikrát jsem byla svědkem toho, že řidič měl co dělat, aby ovládl své vozidlo a nestalo se neštěstí. Nemluvě o tom, že při jakékoliv průtrži mračen se z této zatáčky stává malý potok (viz. piložené foto). Z lesoparku ze stráně se řítí spadaná voda a bere s sebou šterk a kameny, které zůstávájí právě na příjezdové cestě od Plzeňské ul. Také by mě zajímalo, jestli se na toto téma bude konat nějaké veřejné referendum, kterého bych se ráda zůčastnila a ráda bych se na všechny tyto věci zeptala přímo, abych dostala konkrétní odpovědi. Předem děkuji za odpověď a jsem zvědava na další vývoj této situace.

S pozdravem.

M. M.

Odpověď: Zahájení i dokončení stavby nového parkoviště se předpokládá v roce 2017. V rámci první etapy bude parkoviště připojeno do Mrkvičkovy, po dokončení investičního záměru na pozemku parc. č. 1502/153, k. ú. Řepy, který zahrnuje rekonstrukci komunikace vedoucí okolo DUN Řepy I, i do Plzeňské ulice. Dotčená veřejnost bude moci své stanovisko vyjádřit mj. v rámci územního řízení. Informace o průběhu přípravy budou uveřejněny na webových stránkách městské části.

OŽPD ÚMČ Praha 17

Vytvořeno: 16.8.2016