Informační leták Hasičského záchranného sboru - Bezpečnostní desatero

Chraňte se

Máme společný zájem na snížení počtu požárů. Vaší pomocí můžeme celé řadě požárů předejít a ochránit tak lidské životy a zdraví.

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky připravilo pro všechny spoluobčany informační leták „Bezpečnostní desatero“. Důvodem, který vedl k vydání tohoto informačního letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem naší informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.

Informační leták - Bezpečnostní desatero

Vytvořeno: 27.8.2019