Vysvětlující informace k usnesení Rady městské části Praha 17 č. 64.31

Informace.png

Vysvětlující informace pro občany k usnesení Rady městské části Praha 17 č. 64.31 ze dne 3.6.2009 k dani z nemovitostí – stanovení místního koeficientu dle § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Radě (Zastupitelstvu) městské části Praha 17 nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky. Tuto pravomoc má Zastupitelstvo hl.m. Prahy. Městská část Praha 17 se pouze, v rámci připomínkového řízení, vyjadřuje k návrhu obecně závazné vyhlášky. Toto učinila i k návrhu vydat Obecně závaznou vyhlášku hl.m. Prahy v červnu 2009, kterou by se stanovil místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí.

Rada hl.m. Prahy usnesením č. 822 ze dne 16.6.2009 odvolala záměr na vydání této obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí a to s ohledem na výsledky připomínkového řízení z jednotlivých městských částí. Návrh městské části Praha 17 tak nebyl přijat.

Přiznání k dani z nemovitostí – ze staveb (R-byt) se v příslušných kolonkách vyplňuje takto:

koeficient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona - v kolonce daňového přiznání bude uvedeno 5

místní koeficient podle § 12 zákona - kolonka daňového přiznání nebude vyplněna

Vytvořeno: 21.1.2011