Pro sociální dávky na Úřad práce

Úřad práce

Od ledna 2012 došlo ke změně systému vyplácení sociálních dávek a zároveň systému sociální práce na obcích.

Veškeré nepojistné sociální dávky ( agenda dávek hmotné nouze, příspěvku na péči,  příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcky, dávky pro osoby zdravotně postižené, dávky SSP ) a vyřizování posuzování nároku a vydání průkazek ZT,ZTP a ZTP/P  nyní vyřizuje v Praze Krajská pobočka pro hl.m.Prahu, Úřadu práce a to prostřednictvím svých kontaktních pracovišť. 

Pro obyvatele MČ Praha 17 bylo zřízeno detašované pracoviště oddělení nepojistných dávek kontaktního pracoviště ÚP Praha 6, které sídlí v prostorách bývalého  odboru sociálních věcí – oddělení příspěvku na péči - v Bendově ul. 1121, Praha - Řepy. Zde mají občané možnost podávat žádosti o všechny dávky, včetně dávek SSP.  Při podání žádosti je  nutné si překontrolovat, zda máte doloženy všechny požadované doklady.

Pokud se však klienti rozhodnou, mohou podat žádost i na ÚP, ul. Jugoslávských partyzánů 15, Praha 6.

Upozornění:

Pokud občan bude požadovat příspěvek na mobilitu od ledna 2012, je nezbytné podat žádost o tento příspěvek v měsíci lednu vzhledem k tomu, že se jedná o měsíční dávku.

Úřední hodiny : ( jsou shodné s pracovištěm SSP, Jugoslávských partyzánů 15, Praha 6 )

PO a ST :  8 - 12 / 13 - 17 hod.

 Staré označení vozidel přepravující osobu těžce zdravotně postiženou č. 01 a č. 02 si mohou klienti vyměnit za parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou platné v EU. K výměně je nutné doložit staré označení, průkaz mimořádných výhod, průkazovou fotografii. Výměnu parkovacích průkazů provádí nadále odbor sociálních věcí, Makovského 1142, Praha – Řepy.

                                                           Mgr. Alena Presslová – vedoucí odboru sociálních věcí

Vytvořeno: 4.1.2012