Oznámení k informaci televize NOVA

Policie ČR situaci průběžně řeší. Úřad MČ Praha 17 přijal patřičná opatření a situaci dále monitoruje.

Na všech základních školách byli žáci poučeni o bezpečném chování a byli upozorněni na možné důsledky neuvážených rozhodnutí, která by vedla k usnadnění nebo spáchání trestného činu. Rodiče byli informováni prostřednictvím ředitelek škol.

Vytvořeno: 28.2.2019