Odvolání smogové situace

V úterý 24.01.2017, 10:28 pro území  Praha
SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla ODVOLÁNA pro území Prahy.
Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

Vytvořeno: 24.1.2017