Nová parkoviště pro polikliniku Žufanova

Ekologie

Předmětem projektu je vybudování nových parkovacích míst – parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a v ul. Žufanova. Vytvoří se 87 nových parkovacích stání, částečně na úkor areálu ZŠ. Za již vykácenou zeleň bude provedena náhradní výsadba.

Stavba: Nová parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a v ul. Žufanova

Předmětem je vybudování nových parkovacích míst – parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a v ul. Žufanova. Rozšířením komunikace Bendova o parkovací pruh se vytvoří 40 nových kolmých parkovacích stání, v areálu ZŠ vznikne parkoviště o kapacitě 29 parkovacích stání, rozšířením komunikace Žufanova se vytvoří 18 nových parkovacích stání. Spolu s realizací nových parkovacích míst je uvažováno s posunutím části stávajícího oplocení areálu ZŠ z ul. Bendova a kácení zeleně vysázené v jeho těsné blízkosti.

V květnu 2011 byl v místě proveden dendrologický průzkum. Keře vykazují minimální známky údržby, ve skupinách keřů je zřetelný podíl náletových dřevin. Významný je výskyt škůdnice bázlivce kalinového (Pyrhalta viburrií), který ve fázi larev způsobuje téměř holožír a v podstatě likviduje stávající porost kaliny obecné. Ze škůdců a chorob byl dále identifikován výskyt mšic, molic a lišejníků. Z hlediska zdravotního stavu patří většina jedinců do skupiny se zhoršeným zdravotním stavem. Můžeme u nich nalézt náznaky narušení větví či kmene, např. tlakové vidlice, suché větve, trhliny na kmeni nebo špatně provedené řezné rány s náznaky napadení patogenními organismy. U mnoha dřevin, především keřů, jsou patrné známky spojené se zanedbanou údržbou, ovlivněním růstu v důsledku zápoje nebo zástinu (okolními stromy) , napadení houbovými chorobami, apod. Tím je snížena jejich sadovnická hodnota a stávají se pěstebně neperspektivními.

Jako kompenzační opatření bude provedena náhradní výsadba.

Nově bude podél posunutého oplocení vareálu ZŠ z ul. Bendova vysázeno stromořadí – 12 kusů stromů (Třešeň pilovitá – sakura) a 179 kusů keřů vysázených ve skupinkách (Zlatice prostřední, Tavolník van Houtteův, Pustoryl věncový, hloh obecný).

 

Předpokládaný termín realizace stavby je od srpna do listopadu 2012.

Kácení dřevin bylo provedeno před začátkem vegetačního období.

Plánek Parkoviště Bendova

Vytvořeno: 26.3.2012