Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 16.3.2020

vykricnik.jpg

NAŘÍZENÍ podle § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

nařizuji
zákaz vstupu, pobytu a pohybu cestujících ve všech prostředcích městské hromadné dopravy na území hlavního města Prahy bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny).

Odůvodnění:
V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky je ve smyslu § 14 odst. 4 písm. h) krizového zákona nařizováno všem cestujícím, využívajícím městskou hromadnou dopravu, používat po celou dobu jízdy ochranné pomůcky tak, aby měly zakryté dýchací cesty, a to za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, zejména koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2).

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 17. 3. 2020 v 0:00 hod. a platí do odvolání.

MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hlavního města Prahy

Nařízení primátora ze dne 16. 3. 2020

Vytvořeno: 17.3.2020