Komplexní úklid komunikací 2023

Vážení obyvatelé a návštěvníci městské části Praha 17, stejně jako v předchozích letech zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., komplexní úklid komunikací, který bude probíhat průběžně 6. října - 20. října 2023.

Prosíme všechny obyvatele a návštěvníky městské části, aby sledovali dopravní značení a v době úklidových prací zajistili přeparkování svých vozidel.

Čištění bude probíhat v čase 8.00 – 15.00 hod., bude vyznačeno dopravními značkami B28 (zákaz zastavení) s podtabulkou E13 – vyznačení data a času, nebo zónovými značkami IZ8a, IZ8b toto značení bude umístěno na komunikacích minimálně týden předem. Zákaz zastavení platí i pro parkovací zálivy.

Více informací (včetně mapové aplikace letní údržby vozovek a chodníků) najdete také na webových stránkách Technické správy komunikací a.s, www.tsk-praha.cz.

Vytvořeno: 27.9.2023