Informace o plánovaném jarním úklidu v Řepích

Ekologie

Jarní úklid po zimní sezoně v Řepích proběhne ve dvou etapách. Nejprve byl v první polovině března uklizen posypový materiál z chodníků i vozovek sídliště i starých Řep.
Nyní začíná úklid kolem panelových domů. Zahrnuje likvidaci veškerých odpadků, lahví, kartonů, matrací a vyhrabání listí a větví. Jedná se zhruba o 40 000 m2 ploch.

Současně proběhne již druhá vlna odstranění psích exkrementů ze všech travnatých ploch na sídlišti. První se uskutečnila již začátkem března. Exkrementy se sbírají z celkem 235 000 m2 ploch. Plochy zeleně  se musí vyčistit ještě před zahájením  první seče, neboť žací stroje rozmetou exkrementy na větší plochy a ztěžují  provádění samotné seče. Takovýto úklid by však vůbec nemusel být, kdyby všichni majitelé pejsků po svém miláčkovi uklízeli a odpad odhazovali do k tomu určených odpadních nádob, kterých je na území městské části rozmístěno 77 nebo v krajním případě do kontejnerů na směsný odpad.

Jarní úklid  ploch zeleně a okolí panelových domů proběhne ve dnech od 4.4. do 20.4. 2012.

Věříme, že tyto aktivity přispějí ke zlepšení životního prostředí  Městské části Praha 17 a také  zvýší zájem obyvatel o udržení čistoty a pořádku v dalších jarních a letních měsících.

 

M. Marek, zástupce starostky ÚMČ Prahy 17

Vytvořeno: 3.4.2012