Startovací byty

3. Pojmenování (název) životní situace

Startovací byty

4. Základní informace k životní situaci

Startovací byt je malometrážní byt určený jako dočasné bydlení pro mladé rodiny (ale i neúplné) o maximálním počtu 4 členů, kteří jsou schopni si do 5 let obstarat vlastní bydlení.

Základní výhodou je nižší nájemné ve výši 35,22 Kč/m2/měsíc.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Mladí manželé  oba ve věku do 35 let s 1-2 dětmi i bezdětní nebo žadatel s alespoň jedním dítětem.

Alespoň jeden se žedatelů musí mít trvalý pobyt v MČ Praha 17 po dobu min. 3 let.

Občan ČR, plně způsobilý k právním úkonům.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nabídka volného bytu bude vyvěšena na úřední desce. Zájemci vyplní předepsaný formulář, který je k dispozici v podatelně úřadu a na OSOM a předají jej včetně příloh v zalepené obálce do podatelny úřadu MČ Praha 17 s označením "Startovací byt".

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplnění předsaného formuláře a předání včetně příloh do podatelny MČ Praha 17.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor správy obecního majetku MČ Praha 17, oddělení bytových a nebytových prostor

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podání žádosti na podatelně Úřadu MČ Praha 17 není nutné předkládat žádné osobní doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o pronájem startovacího bytu"

přílohy:

  • žádost o poskytnutí údajů z informačního systému, potvrzené ohlašovnou ÚMČ Praha 17 (státní příslušnost)
  • kopie oddacího listu
  • kopie rodného listu dítěte
  • formulář "Prohlášení" ve smyslu zák. 101/2000 Sb., v pl. znění
  • kopie smlouvy o stavebním spoření, případně o vlastnictví stavebního pozemku

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádost není zpoplatněna

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je možné podat pouze v době vyvěšení nabídky na úřední desce MČ Praha 17, tj. během 30 dnů. Lhůty k vyřízení se liší podle termínu zasedání Majetkové komise, Rady MČ Praha 17 a Zastupitelstva MČ Praha 17.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Majetková komise

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné, jde o jednorázový akt.

V případě přidělení bytu se musí žadatelé dostavit do 15 dnů po vyzvání k podpisu smlouvy na dobu určitou 5 let.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu