Pronájmy prostor sloužících k podnikání

3. Pojmenování (název) životní situace

Pronájmy prostor sloužících k podnikání

4. Základní informace k životní situaci

Jde o nájmy nebytových prostor, které jsou svěřené městské části Prahy 17, a které jsou určeny pro poskytování obchodních činností a služeb.

Z těchto činností je vyloučeno provozování např. vináren, heren a tzv. večerek

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

občan starší 18 let

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výběrové řízení na pronájem prostor sloužících k podnikání je vyvěšeno na webových stránkách Úřadu městské části Prahy 17.

Žádost je tedy možné podat jen v termínech, které jsou v záměru uvedeny.

Nájemce se vybírá formou výběrového řízení a smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

podáním "Žádosti o pronájem nebytových prostor" včetně požadovaných dokumentů a uvedením způsobu užívání prostor, nabídky nájemného

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor správy obecního majjtku městské části Prahy 17

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

ověřená fotokopie Živnostenského listu

formulář "prohlášení" ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře Žádosti a Prohlášení jsou k dispozici na podatelně Úřadu MČ Prahy 17 nebo na jeho webových stránkách

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Do VŘ na pronájem je nutno složit jistinu (viz vyhlášené VŘ)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

lhůty nejsou žádným právním předpisem stanoveny

vyřízení žádosti je dáno termíny jednání Majetkové komise a Rady MČ Prahy 17

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou další účastníci

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

před uzavřením smlouvy nejsou požadovány žádné jiné činnosti

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu