Zápach je potřeba hlásit na správné úřady

Vafo

Zápach ze společnosti VAFO v Chrášťanech nás obtěžuje všechny. MČ Praha 17 tento problém neustále řeší. Vedení Městské části Praha 17 v tomto směru apeluje na vedení Hlavního města Prahy, Středočeský krajský úřad nebo na Českou inspekci životního prostředí, kde jsou kompetentní s obtěžujícím zápachem společnosti VAFO něco dělat. Zápach prosím hlaste na linkách a emailových adresách příslušných úřadů, které jsou oprávněné tento problém řešit. Níže přikládáme seznam kontaktů, kam je možné zápach hlásit:

Zápach lze hlásit:

  • přes aplikaci smradek.eu
  • na havarijní linku ČIŽP: 731 405 313 
  • na Českou Inspekci Životního Prostředí: podatelna@cizp.cz / datová schranka: 4dkdzty
  • podatelnu krajského úřadu středočeského kraje: podatelna@kr-s.cz / datová schranka: keebyyf 

Dále lze také adresovat stížnosti na níže uvedené úřady:

  • Magistrát hl.m. Prahy – oddělění ochrany ovzduší: posta@praha.eu / datová schranka: 48ia97h
  • Ministerstvo Životního Prostředí – odbor ochrany ovzduší: posta@mzp.cz / datová schranka: 9gsaax4