Zápach je potřeba hlásit na správné úřady

Monitorování obtěžujícího zápachu na území hlavního města Prahy

Systém monitorování obtěžujícího zápachu na území hlavního města Prahy zrealizoval a provozuje Magistrát hlavního města Prahy. Smyslem monitoringu je na základě četnosti výskytu zápachu identifikovat provozovny v Praze, které obtěžují zápachem místní obyvatele, a pokusit se společně s provozovatelem najít řešení pro jeho eliminaci či zmírnění.

Občanům je k dispozici ke stažení formulář, prostřednictvím kterého mohou nahlásit výskyt obtěžujícího zápachu pocházejícího výhradně ze zdrojů výrobního charakteru. Tento formulář je k dispozici ke stažení na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy na adrese: Monitoring zápachu (Portál životního prostředí hlavního města Prahy) (praha.eu), odkaz na formulář.

Vyplněný formulář, který oznamovatel zašle prostřednictvím e-mailu: posta@praha.eu nebo do datové schránky IDDS: 48ia97h na hlavní podatelnu úřadu, zpracuje pověřený pracovník oddělení ochrany ovzduší.

Magistrát HMP žádá občany, aby stížnosti na zápach činili výhradně touto formou, aby nedocházelo k duplicitě příchozích stížností a tím ke zkreslování dat.