Výchovně edukativní program pro ZŠ

Slovo 21

WORKSHOP „STEREOTYPY A EXTREMISMUS“

Forma interaktivních workshopů směřující žáky k pochopení rizik předsudků, xenofobie a rasismu; vede je k vytváření vlastního nezaujatého názoru, bez podléhání nenávistným a xenofobním vlivům. Podporuje respekt k odlišnostem a různorodosti, podporuje soužití a toleranci ve třídách, kde se potkávají žáci z odlišných kulturních prostředí.

Forma workshopu je zážitková za využití hraní rolí, použití situační hry nastíněné filmem Ostrov, který využívá Slovo 21, z.s. při školeních interkulturních dovedností, diskuze ve skupinách aj. Pro účely workshopu budou využity modelové situace z „Divadla utlačovaných“.