Integrace cizinců v Městské části Praha 17

Znak Městské části Praha 17

Hlavní město Praha se v průběhu let stává dlouhodobým cílem cizinců, kteří zde hledají vhodné podmínky k životu. Mezi cizinci převládá populace v produktivním věku a z hlediska složení se jedná především o občany třetích zemí – tedy zemí mimo státy EU. Jejich převážnou část pak tvoří především Ukrajinci, Rusové a Vietnamci.

Obdobný trend lze pozorovat i městské části Praha 17, která je pro cizince atraktivní nejen novou nebo modernizovanou bytovou výstavbou, ale i dostupností služeb a nevelkou vzdáleností nákupních center. Podle údajů ČSÚ byl v roce 2015 podíl cizinců ve správním obvodu Praha 17 ve výši 11,36 %, tj. 2 565 osob.

Městská část Praha 17 na základě konstantního a neklesajícího počtu cizinců přijímá konkrétní integrační opatření. Počínaje rokem 2016 začíná ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi uskutečňovat projekt „Integrace cizinců v městské části Praha 17“, financovaný Ministerstvem vnitra ČR.

Hlavním cílem projektu je podpora vzájemného soužití, odbourávání bariér a usnadnění začleňování cizinců do běžného života v Praze. V rámci projektu „ Projekt "Jsme sousedé" / "We Are Neighbors" Project “ jsou realizovány aktivity zaměřené jak na občany třetích zemí, pobývajících legálně na území ČR, tak i na ostatní pražské obyvatele.

Michaela Kořenová (koordinátorka projektu)

Úřad městské části Praha 17
Sociální odbor
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 17
Tel.: 234 683 250
E-mail: Michaela.Korenova@praha17.cz