WebCall - elektronické objednání

Prostřednictvím elektronické služby WebCall se můžete objednat k vyřízení záležitosti v následujích agendách:

  • Ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny s její kopií (legalizace, vidimace)
  • Služby CzechPOINT
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Výdej osobních dokladů (občanské průkazy a pasy)

JE NUTNO SE OBJEDNAT na agendy:

  • Občanské průkazy - podání žádosti
  • Cestovní doklady - podání žádosti
  • Ohlašovna pobytu + OP

Podat žádost o osobní doklady (ve lhůtě vyhotovení do 24 hodin) je možno v našich úředních hodinách. Ve středu však pouze do 17, 45 hodin!!!

Změny ve vydávání osobních dokladů od 1.7.2018

Tato služba vám umožňuje pomocí několika snadných úkonů rezervovat si den i čas k vyřízení vašich záležitostí ve vybraných agendách.
Můžete se také objednat na telefonním čísle 234 683 111 v úředních hodinách podatelny.

Vaše objednávka má platnost v rozmezí +/- 10 minut od sjednaného času objednání. V případě, že se v tomto intervalu nedostavíte, Vaše objednávka propadá.

Objednat se je možné pouze na dobu pro kterou jsou k jednotlivým agendám stanoveny úřední hodiny, nejvíce na 30 dní dopředu.

Spustit průvodce a Objednat se prostřednictvím systému WebCall

Tisk Export článku do PDF