Zápis z 6. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2020)

Znak Městské části Praha 17 Jednání Kontrolního výboru proběhlo 8.1.2020

Přítomni:
Miroslav Bartoš, Mgr. Martin Benkovič, Mgr. Monika Čermáková, Petr Mrázek (4 členové)
Bc. Iveta Kočová, DiS. (tajemnice výboru)

Omluveni:
Jiří Masopust

Program:

  1. Schválení programu jednání Kontrolního výboru
  2. Schválení zápisu z minulého jednání Kontrolního výboru
  3. Přijetí nového člena Kontrolního výboru
  4. Schválení plánu činnosti Kontrolního výboru na I.Q/2020

Průběh jednání:

K bodu 1
Kontrolní výbor schválil program dnešního jednání KV.

Hlasování:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu 2
Kontrolní výbor schválil zápis z minulého jednání KV.

Hlasování:
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 1

K bodu 3
Kontrolní výbor přijal, na základě Usnesení č. 000048/2019 ze zasedání ZMČ č. 10 ze dne 18. 12. 2019, nového člena KV pana Petra Mrázka. Pan Mrázek se krátce představil  a seznámil přítomné se svými předchozími pracovními zkušenostmi.

Hlasování:
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 1

K bodu 4
Kontrolní výbor projednal a schválil plánu činnosti Kontrolního výboru na I.Q/2020.

Hlasování:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Termín příštího jednání Kontrolního výboru bude 12.2.2020 v 16:00 hod.

Schválil: Miroslav Bartoš, předseda KV

Zapsala: Bc. Iveta Kočová, DiS.

V Praze 10.1.2020

Stáhněte si Zápis z 6. jednání KV 2020, soubor typu pdf, (160,3 kB)

Tisk Export článku do PDF