Zápis z 5. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Znak Městské části Praha 17 Jednání proběhlo dne 17.6.2019

Přítomni – členové komise:
Mgr. Monika Čermáková, JUDr. Věra Havlíčková, p. Vladimír Hejnic, PhDr. Jindřich Kadlec, MUDr. Antoine Katra, Bc. Ivana Rousková, MUDr. Kateřina Pekárková

Průběh jednání:

 • Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková přivítala všechny přítomné a seznámila přítomné s programem komise. A dále představila pana Adama Vargu, DiS. Jako zástup za pí. Bc. Janu Císařovou.
 • Mgr. Monika Čermáková požádala přítomné členy o volbu ověřovatele zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb. MUDr.  Katra přijal návrh na ověřovatele zápisu.

 Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

6

0

0

Ověřovatelem zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb byl zvolen MUDr. Antoine Katra.

 • Předsedkyně komise členům komise prezentovala podnět od občanů – nespokojenost s kapacitou zubních ordinací. Zjištěním informací v této záležitosti byl pověřen MUDr. Katra, který uvedl:
  • e-mailovou komunikaci neobdržel
  • sdělil, že hovořil se všemi zubaři v Řepích
  • zjistil, že MUDr. Zárubová dle svého rozhodnutí může vzít nějaké pacienty
  • uvedl, že poliklinika Hostinského (Stodůlky) přijímá nové pacienty
  • sdělil, že občan má právo kontaktovat svou zdrav. pojišťovnu a ta je povinna ze zákona zajistit zdravotní službu
  • na závěr MUDr. Katra sděluje, že nemá problém, aby si občan s ním sjednal schůzku ohledně daného problému

Mgr. Čermáková vznesla dotaz, zda je MUDr. Kučera ml. ochoten sdílet ordinaci s druhým lékařem. MUDr. Katra odpověděl, že je to složité, protože tam není dostatek prostoru pro speciální zařízení atd.

17:16 dorazila Bc. Ivana Rousková

Nabízíme možnost zaslání odpovědi stěžovateli v následujícím znění:
Doporučujeme stěžovateli se obrátit na jeho zdravotní pojišťovnu, kde má pojištěnec ze zákona právo žádat o přidělení lékaře k zajištění zdravotní péče.
Šetřením bylo zjištěno, že na poliklinice v Řepích si ojediněle nové pacienty může přibrat na základě vlastního rozhodnutí MUDr. Zárubová.
Další možností je využít volné kapacity zubařů v poliklinice Hostinského 5, Praha 5 - Stodůlky.
Není v kompetenci úřadu jakkoli zasahovat do poskytování lékařské péče. Toto je výhradně v rukách samotných lékařů a sekundárně zdravotní pojišťovně.
Předchozí odpovědí stěžovateli byly v souladu s naším doporučením.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

7

0

0

Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování souhlasí s navrhnutou odpovědí pro občana

 • Mgr. Čermáková sdělila termín dalšího jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb, které se uskuteční v pondělí 30. 9. 2019 v 17.00 hodin.

Závěrem předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Vyhotovil: Adam Varga, DiS., zástup za pí. Bc. Janu Císařovou, dne 20. 6. 2019
Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 25.6.2019
Ověřil: MUDr. Antoine Katra

Stáhněte si Zápis z 5. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb, soubor typu pdf, (163,42 kB)

Tisk Export článku do PDF