Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.12
ze dne 24.09.2008

Usnesení <P>k revitalizaci veřejné zeleně na území sídliště Řepy - schválení cenové nabídky</P>

Rada MČ

I. projednala předložený materiál.


II. souhlasí  s předloženou  cenovou nabídkou, odbor životního prostředí a dopravy zajistí vypracování příslušné smlouvy.


III. pověřuje pí.starostku k podpisu této smlouvy .

Tisk Export článku do PDF