Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.26
ze dne 28.11.2007

Usnesení ke zvýšení nájemného za pronájem ordinací lékařů v majetku MČ Praha 17

Rada MČ

I. projednala návrh zástupce starostky p. Antonína Kopeckého na zvýšení nájemného za pronájem  ordinací lékařů v majetku MČ Praha 17


II. schvaluje  nájemné (bez služeb) za pronájem ordinací lékařů v majetku MČ Praha 17 ve výši 65,--Kč/m2/měsíc


III.ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému vyzvat nájemce ordinací, aby uzavřeli s městskou částí dodatek k nájemní smlouvě, zvyšující nájemné na částku  schválenou pod bodem II.

Tisk Export článku do PDF