Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.11
ze dne 15.06.2009

Usnesení ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2009

Rada MČ

I. SCHVALUJE

Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2009


II. UKLÁDÁ

Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2009 k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 24.6 2009

Tisk Export článku do PDF